Spawanie aluminium

Spawanie aluminium jest czynnością coraz bardziej rozpowszechnioną, choć nie należy do najłatwiejszych. Wieloletnie doświadczenie oraz fakt współpracy z podmiotami, które wymagają dużej estetyki wykonania, jak również jej jakości, wymogło na nas to, by w 2016 dokonać wydzielenia odpowiednich stref na zakładzie produkcyjnym, przystosowanych do wyłącznej obróbki i spawania aluminium (również stali nierdzewnych). Przy procesie spawania aluminium mogą brać udział wyłącznie osoby wykwalifikowane z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, fachowcy, ponieważ aluminium ma swoiste właściwości, o których warto wiedzieć przed jego obróbką. Aluminium jest metalem dość powszechnie stosowanym. Wynika to z jego właściwości co też, pozwala na stosowanie go w różnego rodzaju gałęziach przemysłowych: budownictwo, automotive, lokomotive to tylko kilka przykładów branż gdzie ten metal jest wykorzystywany.

Spawanie aluminium jest procesem trudniejszym od procesu spawania stali jednak procedury, kontrola jakości, obieg dokumentów, malowanie czy przygotowywanie elementów zgodnie z wytycznymi, jak również kontakt z klientem, by zapewnić płynny postęp prac jest jednakowo zachowany tak, jak ma to miejsce w procesie obróbki stali czarnej. Od momentu wydzielenia specjalnych stref dla spawania aluminium oraz podjęcia współpracy, z których kontrahentami wymagania jakościowe z roku na rok ulegają tendencją zwyżkowym, kładziemy bardzo duży nacisk na odpowiednie wykwalifikowanie kadry pracowniczej, zakup odpowiednich maszyn i urządzeń biorących udział w procesie przygotowania, obróbki, samego spawania aluminium, jak i przygotowania jego powierzchni do malowania oraz w precyzyjne narzędzia kontrolno-pomiarowe dla działu Kontroli Jakości.

Metody, jakie wykorzystujemy do spawania aluminium to:
  1. TIG, czyli wykorzystanie tak zwanego łuku elektrycznego prądu przemiennego pomiędzy elektrodą wolframową a stopem. Metodę tę wykorzystuje się głównie dla aluminiowych elementów o niewielkiej grubości.
  2. MIG, również z wykorzystaniem łuku elektrycznego, jednak przeznaczana jest ona dla elementów o grubości przekraczającej 1 milimetr. Krótszy czas wykonania spoiny to jedna z różnic w porównaniu z metodą opisaną powyżej.
  3. Metoda gazowa wykorzystuje palniki tlenowe – acetylenowe i zapewnia rozpuszczenie tlenków aluminium za pomocą topników.
  4. Technika elektrod otulonych – elektrody podłączane są do prądu stałego. Tutaj zachodzi konieczność spawania przez doświadczonego spawacza. Stosuje się tutaj spawanie tak zwanym aluminium technicznym lub stopów aluminium z krzemem czy manganem.

Bardzo duży nacisk kładziemy na odpowiednie przygotowanie aluminium do spawania. Usunięcie tlenków z powierzchni metalu, pomimo że zachowują one właściwości antykorozyjne to proces obowiązkowy przed przystąpieniem do procesu. Konieczność pozbycia się ich wynika z faktu, iż powłoka ta, zwiększa temperaturę topnienia aż trzykrotnie. Czynnościami takimi zajmują się wyłącznie wyspecjalizowane zespoły osób z wieloletnim doświadczeniem, praktyką i dokumentami uprawniającymi ich do tych czynności.

PARK MASZYNOWY