Malowanie konstrukcji stalowych

Malowanie konstrukcji stalowych odbywa się w specjalnie do tego celu przygotowanych dwóch komorach lakierniczych (malowanie na mokro) o długości 6 m i 9 m (na potrzeby malowania znacznie większych gabarytów przygotowywane jest do tego celu odpowiednie, dodatkowe stanowisko lakiernicze) oraz jednej lakierni proszkowej z pracą automatyczną. Ponadto, elementy wykonane na gotowo, po procesie malowania trafiają do odpowiednich suszarni gdzie proces schnięcia konstrukcji, jest znacznie przyspieszony. Przed przystąpieniem do prac, konstrukcja jest należycie przygotowywana poprzez: odtłuszczanie, piaskowanie czy też śrutowanie (wybór pozostawiany jest Zamawiającemu). System malarski, jaki stosowany jest w procesie malowania konstrukcji stalowych pozostawiany jest do wyboru Zamawiającemu. Zakupu odpowiedniego systemu dokonujemy na podstawie wytycznych lub nadesłanej specyfikacji (karty) systemu malarskiego. W przypadku gdy klient nie dysponuje informacjami co do przygotowania oraz malowania zamówionych elementów, nasz dział konstrukcyjny dobiera odpowiedni system, informując o tym fakcie Zamawiającego, prosząc tym samym o akceptację doboru i rodzaju środka, jak również akceptację docelowej grubości lakieru na elementach. Malowanie konstrukcji stalowych odbywa się pod nadzorem Kierownika Lakierni, jak również pod nadzorem oddelegowanej do tego procesu pracownika z Działu Kontroli jakości.

Po zakończonym procesie pracownik działu KJ dokonuje odbioru końcowego etapu, pobierając odpowiednie próbki, jak również, wykonując odpowiednie badania celem sprawdzenia jakości oraz zgodności z dokumentacją, kartą katalogową środka malarskiego, jak również zgodności z wytycznymi i ustaleniami z klientem. Dokumentacja z całego procesu trafia do kompletu dokumentacji całości zlecenia. Malowanie konstrukcji stalowych, wcześniejsze ich odpowiednie zabezpieczenie oraz przygotowanie, jak i dbałość o jakość i estetykę powierzchni to procesy bardzo istotne z punktu widzenia naszego przedsiębiorstwa. Malowanie jako proces kończący i wieńczący projekt jest elementem nie tylko dekoracyjnym, ale przede wszystkim zapewniającym bezpieczeństwo konstrukcji podczas jej eksploatacji. Dużą uwagę przykładamy do procesu pakowania i zabezpieczenia wykonanych na gotowo elementów by podczas transportu nie dochodziło do żadnego naruszenia powłoki lakierniczej.

PARK MASZYNOWY